Dzień pieczonego ziemniaka w BCK świetlica w Filicach