Historia

 Trochę historii …

     Pierwszy zapis w księdze inwentarzowej księgozbioru sięga roku 1949  jako Gromadzka Biblioteka Publiczna w Burkacie gmina Filice. Biblioteka funkcjonuje od styczniu 1950 roku. Pierwszym lokalem biblioteki było poddasze starej szkoły a w roku 1953 została przeniesiona do nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej.

    Następne lata przynoszą zmiany i rozwój biblioteki. W latach 1954-1964 biblioteka obejmuje swym zasięgiem coraz większą ilość gromad. Następne lata przynoszą zmiany i rozwój biblioteki. Rok 1964 związany jest z następną zmianą siedziby do ówczesnego budynku GRN. W swej historii biblioteka aż dziesięciokrotnie w latach 1966-2001 zmieniała siedzibę. Większość zmian związana była z bardzo złymi warunkami lokalowymi a co za tym idzie i warunkami pracy. Stan wojenny to szczególny okres w dziejach historii. Odbił się on również dużym piętnem na kartach historii biblioteki. Właśnie wtedy biblioteka traci piękny lokal i zostaje przeniesiona do budynku szkoły gdzie mieści się w latach 1982-85. Omal nie dochodzi do jej likwidacji. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i życzliwości ludzi m.in. redaktor Haliny Judzińskiej, której artykuł „Poniewieranie kultury w Burkacie” wstrząsnął środowiskiem. Biblioteka przetrwała najtrudniejszy kryzys i pomimo trudnych warunków funkcjonowała zwiększając swój księgozbiór, a co ważniejsze liczbę czytelników. Do 1994 roku Biblioteka obsługiwała 10 punktów bibliotecznych.

    Początek roku 1992 przyniósł kolejne wielkie zmiany. Biblioteka została powołana jako jednostka samorządowa Gminy Działdowo. W skład sieci GBP wchodziło 7 Filii Bibliotecznych: Kisiny, Kurki, Petrykozy, Ruszkowo, Turza Wielka, Uzdowo i Księży Dwór (istniała do roku 1996), a w 2001 roku  utworzono Filię Biblioteczną w Gnojnie.

W 2010 roku obchodziliśmy jubileuszową 60-  rocznicę działalności biblioteki.

    28.06.2001 roku Biblioteka zostaje przekształcona w Instytucję Kultury i w takim stanie prawnym funkcjonuje do dziś. Swym zakresem działalności obejmując całą Gminę Działdowo.

    Biblioteka to przede wszystkim twór i zaangażowanie serc mieszkańców oraz osób ją prowadzących. W tym miejscu pragniemy przypomnieć nazwiska osób które tworzyły i tworzą nadal jej historię:

    Alicja Tomaszewska – jako pierwsza pełniła funkcję Kierownika od 1950 roku

    Jan Rychcik – w latach 1954-1964 zajmował się prowadzeniem biblioteki. Oficjalnie pełnił funkcję kierownika szkoły

    Danuta Zalewska – w latach 1964-1966 Kierownik biblioteki

    Bogumiła Stachowiak – Kierownik GBP w Burkacie od sierpnia 1966 roku do 2015 roku.

    Aleksandra Kowalska – obecny Dyrektor Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo z siedzibą

w Burkacie od stycznia 2016 roku.

    Choć tak wiele zmieniło się od 1950 roku w historii naszej placówki biblioteka główna oraz filie nigdy nie straciły na swym znaczeniu w sercach mieszkańców gminy.  Tak jak na początku tak i teraz spełnia ważną rolę w życiu nie tylko kulturalnym wsi ale i społecznym.

Od 1997 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie zapoczątkowała, tzw. „Biesiady Poetyckie„.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Działdowo Nr XI/105/19 z dnia 18 lipca 2019 r.  w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej   w Burkacie i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie . W wyniku połączenia instytucji  powstała nowa gminna jednostka organizacyjna działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą : Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo.