Filie

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie wchodzi siedem Filii Bibliotecznych:

Gnojno, Kisiny, Kurki, Petrykozy, Ruszkowo, Turza Wielka i Uzdowo.

Filia Biblioteczna w Gnojnie została utworzona 1.10.2001 roku.  Obecnym pracownikiem biblioteki jest Elżbieta Tylicka.

Filia Biblioteczna w Kisinach powstała w 1968 roku. Obecnym pracownikiem biblioteki jest Małgorzata Wiśniewska.

Filia Biblioteczna w Kurkach powstała  w 1948 roku. Obecnym pracownikiem biblioteki jest Agnieszka Nowakowska.

Filia Biblioteczna w Petrykozach  została utworzona w 1969 roku. Obecnym pracownikiem biblioteki jest Ewelina Burkiewicz.

Filia Biblioteczna w Ruszkowie powstała w 1962 roku. Obecnym pracownikiem biblioteki jest Agata Stypułkowska.

Filia Biblioteczna w Turzy Wielkiej powstała w 1964 roku. Obecnym pracownikiem jest Ewa Kalinowska.

Filia Biblioteczna w Uzdowie powstała w 1964 roku. Obecnym pracownikiem jest Agata Kościńska.