Dzieci w świetlicy Księżym Dworze dbają o ptaki zimą