Drugi tydzień ferii w Sławkowie

W drugim tygodniu ferii w świetlicy w Sławkowie dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach.
Program zajęć obejmował:
-balonowe gniotki
-rysunek na szkle
-stworki z masy solnej
-kreatywne worki na kapcie
-butelkowe bałwanki
-mały własny teatrzyk