Kolejni mali czytelnicy biblioteki w Turzy Wielkiej biorący udział w ogólnopolskiej akcji „Mała książka wielki człowiek”