Kolejni mali czytelnicy biblioteki w Kisinach biorący udział w ogólnopolskiej akcji „Mała książka wielki człowiek”