Zajęcia edukacyjne w Pożarach

Na świetlicy w Pożarach odbyły się zajęcia edukacyjne dla młodszych dzieci.