Najmłodsi czytelnicy w Burkacie

W bibliotece w Burkacie dzieci biorące udział w kampanii „Mała książka wielki człowiek” otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz medale.