Zapraszamy na andrzejki

Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie oraz Sołtys wsi Burkat

zapraszają dzieci i młodzież na

zabawy i wróżby andrzejkowe

w dniu 30.11.2017 r. godz. 16:30

w GBP Burkat