Zajęcia w świetlicy w Niestoi

W  świetlicy w Niestoi odbyła się pogadanka  na temat segregacji odpadów, jak
również  sprzątanie  świata.