Zajęcia plastyczne w świetlicy w Niestoi i rozmowa  na temat  płazów.