Dyplom z PIP

Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo po raz trzeci otrzymała dyplom od Państwowej Inspekcji Pracy, za ukończenie programu prewencyjnego poświęconego bezpieczeństwu pracy w małych zakładach. Dziękujemy za współpracę naszemu specjaliście ds bhp Panu Romanowi Ruczyńskiemu oraz inspektorowi PIP Olsztyn Piotrowi Grabowskiemu.