Otwarcie nowej świetlicy w Sławkowie

19 sierpnia 2023 r. w Sławkowie odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy. W uroczystościach wzięli udział: Senator RP Bogusława Orzechowska, Poseł RP Robert Gontarz, Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik, Radni Powiatu Dariusz Frejnik i Jarosław Gawenda, Wójt Gminy Działdowo Mirosław Zieliński, Radni i Sołtysi Gminy Działdowo, Sekretarz Gminy Jan Świniarki, Z-ca Komendanta PSP Działdowo Dariusz Jankowski, Kierownik PSSE w Działdowie Anita Pszenna, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławkowie Kazimierz Knozowski, wykonawcy Firmy Abrox, ks. Proboszcz Parafii Ruszkowo Mieczysław Tereszewski.