Spotkanie z policją w bibliotece w Uzdowie

W bibliotece w Uzdowie odbyło się spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej z przedstawicielkami Policji na temat bezpiecznego zachowania w czasie wakacji, cyberprzemocy,oszustw w sieci, a także o odpowiedzialności osób nieletnich za popełniane czyny karalne. Spotkanie zakończyło się uroczystym wręczeniem kart rowerowych.