Mały czytelnik biblioteki w Kisinach

Kolejny uczestnik akcji Mała książka – Wielki człowiek z filii BCK Kisiny: Dominik Stańczak