Mała czytelniczka biblioteki w Gnojnie

Kolejna uczestniczka akcji Mała Książka – Wielki Człowiek z fili bibliotecznej BCK Gnojno to Milenka Jarzynka.