Mały czytelnik w bibliotece w Petrykozach

Bartłomiej-mały czytelnik filii bibliotecznej w Petrykozach 

biorący udział w ogólnopolskiej akcji’ Mała książka wielki człowiek”,  

otrzymał medal, dyplom i upominek.

Gratulacje!