Zabawy  i  zajęcia plastyczne w  świetlicy   w  Niestoi