Nina – czytelniczka filii bibliotecznej w Ruszkowie otrzymała dyplom i upominek za czytelnictwo. Gratulacje