Warsztaty plastyczne w bibliotece w Kisinach

W filii BCK w Kisinach zostały przeprowadzone warsztaty, na których uczestnicy mogli wykreować piękne laurki dla swoich babć i dziadków.