Warsztaty z pierwszej pomocy

W bibliotece w Uzdowie mieliśmy okazję wziąć udział w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej, którą przeprowadziło OSP Uzdowo.