Warsztaty świąteczne

W świetlicy w Sławkowie odbyły się warsztaty plastyczne, podczas

których wykonano kartki i dekoracje bożonarodzeniowe.