Czytelnicy z biblioteki w Turzy Wielkiej biorący udział w tegorocznej akcji „Mała książka-wielki człowiek”.