Mali czytelnicy w bibliotece Uzdowo.

Ewa to jedna z najmłodszych czytelniczek biblioteki w Uzdowie, która bierze udział w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka wielki człowiek”. Za wytrwałość i systematyczne wypożyczanie książek otrzymała pamiątkowy dyplom oraz medal