Spotkanie z Ks.Markiem w świetlicy w Zakrzewie

W świetlicy w Zakrzewie odbyło się kolejne spotkanie z Księdzem Markiem. Początek naszego zgromadzenia rozpoczynamy modlitwą różańca świętego, następnie wspólne śpiewanie piosenek religijnych, a na zakończenie różne zabawy.