Dzień pieczonego ziemniaka w Księżym Dworze

Pani Iwona, instruktor świetlicy w Księżym Dworze zorganizowała dzień pieczonego ziemniaka. Było mnóstwo zabaw i atrakcji związanych z ziemniakami.  Odbyły się rzuty do celu, przenoszenie na rakietce, łyżce, rolce papierowej, sadzenie i zbieranie ziemniaków. Radna miejscowości ufundowała słodkie upominki dla uczestników, natomiast sołtys czuwał nad bezpieczeństwem przy ognisku.