Zajęcia plastyczno-techniczne w świetlicy w Sławkowie