Sprzątanie w Sławkowie

W sobotę 2 kwietnia odbyło się sprzątanie wsi, które okazało się ciekawym pomysłem wspólnego spędzenia czasu. Na zakończenie porządkowania odbyło się ognisko z kiełbaskami.