Gminna Wystawa Wielkanocna 2022 r.

W sobotę 09 kwietnia 2022 r. w Filii Bibliotecznej w Turzy Wielkiej odbyła się Gminna Wystawa Wielkanocna, w której udział wzięło ok. 120 osób. Prace były przepiękne, a Jury w składzie: Aneta Rozentalska – Instruktor ds. plastycznych, opiekun Klubu Lokalnych Twórców oraz Ewa Józefowicz – zastępca Dyrektora GCKiB miało trudny wybór. Dyrektor BCK oraz Wójt Gminy zdecydowali, iż wszyscy uczestnicy otrzymają upominki. Dziękujemy za zaangażowanie i różnorodne stroiki oraz wszelkie eksponaty wielkanocne wszystkim oponentom. Naszym lokalnym poetom pani Kamili Zielińskiej-Krogulskiej i Panu Edwinowi Kłosowskiemu dziękujemy za piękne wiersze, które umiliły ten przedświąteczny czas.