Wyklejanki wiosenne w świetlicy w Sławkowie.


Praca plastyczna przestrzenna wprowadziła dzieci w wiosenny dobry nastrój.