Ferie w Zakrzewie

Pierwszy tydzień ferii w świetlicy w Zakrzewie. Każde nasze dziecko powinno wiedzieć, jak bardzo ważną rolę w naszym życiu odgrywa ,,bezpieczeństwo” i zasady jakie powinniśmy zachować w różnych miejscach czy sytuacjach życiowych, aby uniknąć zagrożeń. Było bezpiecznie i bajecznie.
*pierwszy dzień ferii – maski karnawałowe na balonach.
*drugi dzień ferii – karaoke.
*trzeci dzień ferii wesoła-zabawa ,,krzesełka” .
*czwarty dzień ferii – tańce. Rozwijaliśmy swoją sprawność fizyczną siłę , zręczność i wytrzymałość.
*piąty dzień ferii – robienie świeczników.