Dziękujemy!

Bibliotek -Centrum Kultury Gminy Działdowo dziękuję Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie za nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego, w ramach projektu „Sień na kulturę w podregionie elbląskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”) Operator programu w podregionie elbląskim – Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.https://www.facebook.com/fundacjawzr