Prace plastyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka w świetlicy w Pożarach