Wokaliści BCK prowadzeni przez Artura Makarewicz na „WIGILII U SENIORÓW”