W sobotę 4 grudnia na świetlicy BCK w Kisinach dzieci pisały listy do Mikołaja. Listy zostały zabrane do domu, aby mały Mikołaj mógł je odebrać. Zrobiliśmy również prezenty dla Mikołaja (były to stożkowe prace plastyczne). Ze względu na ilość osób, które mogą jednocześnie znajdować się w budynku, dzieci pracowały w dwóch grupach, każda na inną godzinę.