„Dzień pieczonego ziemniaka” na świetlicy w Niestoi