W ramach kampanii sprzątania świata, dzieci ze świetlicy w Zakrzewie sprzątały swoją wieś.