Zakończenie wakacji

Dzieci ze świetlicy w Sławkowie aktywnie zakończyły okres wakacji podczas wyjazdu do Rezerwatu Przyrody Źródła rzeki Łyny.