Kolejni mali czytelnicy biblioteki w Burkacie biorący udział w ogólnopolskiej akcji „Mała książka wielki człowiek”