Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Burkacie

30 lipca 2020 r. odbyło się w spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Burakcie. Tym razem miało ono miejsce u jednej z naszych Klubowiczek. Podczas spotkania omawialiśmy dwie książki: „Rok 1913” F. Illies oraz „Sławne pary PRL” S. Koper. Dyskusja była burzliwa
i interesująca.