Promocja wierszy

10 lutego w Filii Bibliotecznej w Turzy wielkiej odbyła się promocja tomiku wierszy Pani Haliny Wylot „Latawce”, wydanego przez Wójta Gminy Działdowo oraz Stowarzyszenie Działdowskiej Kuźni Słowa.  Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Działdowskiej Kuźni Słowa i Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo. Podczas rozmowy z bohaterką, odczytano kilka pięknych wierszy. Muzyczną oprawę zapewnił Artur Makarewicz.