Ferie na świetlicy w Niestoi

W  świetlicy w Niestoi odbyły się ferie  zimowe  w czasie których dzieci brały udział w różnych zajęciach. Odbywały się warsztaty: kulinarne, plastyczne, taneczne oraz  wokalne.