Zajęcia w Niestoi

24.01.2020r.  w świetlicy w Niestoi   odbyło się  spotkanie  organizacyjne dotyczące warsztatów  wokalnych. Po  spotkaniu miała miejsce  dyskoteka dla dzieci  oraz  zabawy
i konkursy z animatorem.