Turniej tenisa w Turzy Wielkiej

W Filii Bibliotecznej w Turzy Wielkiej odbył się mini turniej Tenisa Stołowego.