Mali czytelnicy w Ruszkowie

W bibliotece w Ruszkowie najmłodsi czytelnicy, którzy wzięli udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” odebrali dyplomy oraz medale.