Informacja dot. Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

Z dniem 31.08.2019 r. na podstawie uchwały nr XI/105/19 przestaje funkcjonować Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie. W wyniku połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo.

Dane adresowe nowej instytucji:

Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo

Burkat 40, 13-200 Działdowo

tel. 23 – 697 – 25 – 43