Najlepszy czytelnik w bibliotece w Uzdowie

W Filii Bibliotecznej  w Uzdowie najlepsi czytelnicy 2018 roku otrzymali dyplomy i drobne upominki.