Wyjazd studyjny bibliotekarzy

23-24 listopada bibliotekarze z powiatu działdowskiego, w tym z biblioteki z Burkatu i filii bibliotecznych wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Galerii Kultury Multimedialnej – Sopoteki. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Cała naprzód!”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.