Powitanie wiosny w Gnojnie

W Filii Bibliotecznej w Gnojnie  uroczyście powitano wiosnę.